SDI Foundation

Stichting Driekant Inspireert

ANBI Verantwoording

Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)

de heer P. (Paul) Zweers (penningmeester)
de heer M. (Marijn) Smit (secretaris)

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

Bestuurswijziging: M. Smit Secretaris i.p.v. H Smit (is afgetreden).

Fontein 21

Gedurende het jaar is gewerkt aan de voorbereidingen van het Symposium Fontein 21. Het doel en thema was door het verbinden van verschillende initiatieven een versnelling teweeg brengen op weg naar een duurzame en sociale samenleving.

Met een bijdrage van Triodos Foundation en sponsoring van een aantal bedrijven werd er op 12-12-2017 een bijeenkomst gehouden in Athopia te Driebergen waar c.a. 120 mensen bijeen waren en een 10 tal nieuwe initiatieven zich presenteerden.

Zie voor meer info www.fontein21.nl

Leerfonds

Aan dit project is gewerkt met de doelstelling om meer onafhankelijkheid te creëren voor de arbeidstraining van mensen die door verschillende redenen zijn uitgesloten van het arbeidsproces. Nu zijn deze mensen vaak afhankelijk van de grillige regelgeving van de overheid en moeten vaak onnodig lang wachten voor dat ze aan een leer werktraject kunnen beginnen.

Het Leerfonds moet er voor gaan zorgen dat er een garantie is dat alle mensen waar een Driekant Training zinvol en passend voor is, onbelemmerd aan de slag kunnen met zijn eigen leerweg te ontwikkelen. Het plan is op 12 dec bij het symposium Fontein 21 gepresenteerd.

NL46TRIO 0212 1705 11

NL13INGB 0007 5307 69

K.V.K. 08071591

De Wereldbol

Dit project is in 2016 in ontwikkeling gekomen. Het was een lange weg om de juiste vorm te vinden. De doelstelling om samen met het internationale organisatie ‘The Hunger Project’ een bijdrage te leveren om het grootste oplosbare probleem ‘honger’ de wereld uit te helpen. De Wereldbol is een brood dat verkocht om enerzijds aandacht te vragen en anderzijds geldelijk bij te dragen door een verhoogde verkoopprijs.

Voor meer info zie www.dewereldbol.nl

Financiële verslagen