driekant.nl

Henk Smit

In memoriam

Henk Smit

Leven in verbinding

Op 23 februari jongstleden is Henk Smit, de oprichter en inspirator van Driekant, overleden.

 

Henk was geen man die zomaar met alle winden meewaaide. Sterker nog, hij veroorzaakte meestal de wind. Soms zelfs een bescheiden storm. En juist dat heeft ervoor gezorgd dat zijn gedachtegoed werd gehoord en gezien. Dat mensen zich realiseerden dat de maatschappij ook anders kan. Dat we er voor elkaar moeten zijn en iedereen altijd een kans verdient. Om ‘gewoon’ mee te doen.

Gedachtegoed

Dat Henk ‘anders’ dacht werd al vroeg duidelijk. In 1976 begon hij al met het bakken van biologisch brood in de bakkerij van zijn vader. In die tijd een nog erg ongewoon type brood. Maar Henk geloofde erin en dat was het belangrijkst. Vanuit eenzelfde soort overtuiging en met de enorme overgave en geestdrift die hij haast structureel aan de dag legde, richtte Henk in 1996, samen met zijn vrouw Marian, Driekant Ambachtscentrum op aan de Lange Hofstraat in Zutphen. Omdat zij erin geloofden en dat was het belangrijkst.

‘En als je ergens met je hele hart in gelooft, dan werkt het’. Aldus Henk. Niets bleek minder waar. Driekant is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk voorbeeldbedrijf dat naast financiële winst -om een duurzaam bestaansrecht te waarborgen- ook een zeer belangrijke sociale winstdoelstelling heeft. In de afgelopen 25 jaar hebben ruim 700 mensen die niet zomaar overal terecht konden, een maatwerk arbeidstraining binnen Driekant gevolgd. 700 mensen die een plek en kans kregen zich te ontwikkelen en mee te doen aan het arbeidsproces. ‘Meer handen aan het brood!’ zei Henk regelmatig.

Inspirator

Henk inspireerde en raakte daardoor ook vele anderen met zijn levenshouding en zijn visie op zinvol en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In 2005 richtte hij de stichting ‘Driekant Inspireert’ op van waaruit hij talloze maatschappelijke projecten opzette en vele ondernemers begeleidde en inspireerde.
Omdat naast uitsluiting van mensen, de honger in de wereld onacceptabel was voor Henk, ontwikkelde hij in 2018 de Wereldbol. Een brood waarmee we honger de wereld uit helpen. Uiteraard samen met anderen zoals The Hunger Project. Want samen bereik je meer!

Iedereen die Henk heeft gekend voelde dat er een enorm vuur in hem brandde. Een vuur dat maakte dat hij zich niet zomaar neerlegde bij bestaande structuren, regels of gemeengoed. Dat hij bereid was tegen heilige huisjes aan te schoppen en zijn hoofd regelmatig boven het maaiveld uitstak. Dit bleek maar weer toen hij een van zijn meest recente projecten het levenslicht liet zien. Het Leer Garantie Plan.  Een eigen financiële buffer gevoed door betrokken particulieren, fondsen en Driekant zelf om mensen met een arbeidsbeperking direct een arbeidstraining bij Driekant aan te kunnen bieden. Zonder dat zij maanden thuis hoeven te wachten op toestemming van de uitkerende instanties wat vaak gepaard gaat met eindeloze bureaucratische processen die soms resulteren in een niet toereikend budget. Mensen helpen of menselijke waardigheid, zoals Henk het ook wel noemde, krijgt met het Leer Garantie Plan voorrang op de regels. En dat is precies wat het vuur in Henk brandend hield.

Pionier

Henk was zijn tijd vaak ver vooruit. Hij zette zijn ideeën al in de wereld terwijl weinig mensen daar nog toekomst in zagen. Zo heeft hij zich jaren geleden al ingezet voor nieuwe vormen van sociaal ondernemen en zorg verlenen, waar onder meer de sociale aandelen uit zijn ontstaan. Henk zat ook in verschillende besturen, waaronder Eko Nederland,  Biowinkel vereniging en United Economy.  Deze laatste genoemde organisatie zorgt dat geld naar duurzame producten, diensten en bedrijven gaat. En dat het geld daar steeds opnieuw blíjft circuleren! Waar geld wordt gezien als middel, niet als doel op zich.

De Driekant familie blijft gedreven samenwerken aan een wereld met meer mensenwerk, verbinding en gelijkwaardigheid. 

Bericht achterlaten

Bericht achterlaten

    Shopping Basket