Lid van Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO new logo-klein

 "Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor mij altijd al vanzelfsprekend geweest. Dat begon toen ik 35 jaar geleden biologisch brood bakte; dat was toen heel ongebruikelijk. Maar
ik vind dat je als ondernemer verantwoordelijkheden hebt ten
aanzien van het milieu en de maatschappij. Alleen dan krijg je
een goed, mooi product", vertelt Henk Smit, directeur van Driekant Ambachtscentrum in Zutphen.

Kunst in de Kelder

Maandelijks hebben we een wisselende tentoonstelling in 't Gulden Gewelf. Soms van werk gemaakt in het Driekantatelier van cursisten van de Driekantschool, een andere keer van een kunstenaar die is uitgenodigd.