benjijaldriekantvriend

Ik ben Driekant Vriend

Omdat

  •  ...er bij Driekant een groot aantal mensen een leerwerkplek krijgen waarbij niet alleen de werkervaring centraal staat, maar waar mensen in hun totale waarde worden gezien en zich van daaruit kunnen ontwikkelen;
  •  ...de Stichting Driekant Inspireert haar gedachtegoed actief uitdraagt en andere ondernemers inspireert om ook op deze manier te gaan werken;
  •  ...Driekant regelmatig overleg voert met de overheid om de samenwerking beter en effectiever te laten verlopen;
  •  ...omdat Driekant heeft bewezen dat een sociale doelstelling heel goed te integreren is in een commercieel bedrijf'.

Daarom!

...ben ik Vriend van Driekant en help ik met een (jaarlijkse) donatie mee dit werk meer kracht bij te zetten, zodat er meer bijzondere projecten uitgevoerd kunnen worden, meer leerwerkplekken gerealiseerd worden en er meer mensen bereikt worden met dit unieke gedachtegoed. Met als uiteindelijk resultaat: dat er niemand wordt uitgesloten.

Ik word Driekantvriend door bijgaand formulier in te vullen en af te leveren of op te sturen aan:

Direct geld overmaken kan natuurlijk ook:
Triodosbank, rekeningnummer NL14 TRIO 0781 3453 59,
t.a.v. Driekant Ambachtscentrum, Zutphen
o.v.v. Driekantvriend

Driekant Ambachtscentrum
Lange Hofstraat 23-25
7201 HT Zutphen

Driekant Brood & Koffie
Lijmerij 23
7202 AZ Zutphen

T 0575 - 51 51 42

Kunst in de Kelder

Maandelijks hebben we een wisselende tentoonstelling in 't Gulden Gewelf. Soms van werk gemaakt in het Driekantatelier van cursisten van de Driekantschool, een andere keer van een kunstenaar die is uitgenodigd.