Stichting Driekant Inspireert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

In dit hoofdstuk vermelden wij de gegevens die de Belastingdienst voorschrijft, voor zover deze niet op een andere plaats op onze website is vermeld.

Naam
Stichting Driekant Inspireert (SDI)

RISN
8168 76 654

Contactgegevens
Correspondentieadres: Lange Hofstraat 23, 7201 HT Zutphen

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door:
mevrouw A.A. (Leidy) van der Aalst-Wolken (voorzitter)
de heer P. (Paul) Zweers (secretaris)
de heer M. (Marijn) Smit (penningmeester)
de heer W (Wiet) Baggen

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen beloning en ontvangen evenmin een vrijwilligersvergoeding.

Doelstelling
Stichting Driekant Inspireert heeft als doel het inspireren van mens tot organisatie op weg naar een evenwichtige duurzame economie.

 

In 2018 werkte Stichting Driekant Inspireert (SDI) aan de volgende projecten:

Leer Garantie Plan
Het plan is uitgewerkt en op 12 december gepresenteerd tijdens het symposium Fontein21. Er is gewerkt aan funding bij o.a. de Gemeente Zutphen, Start Foundation en Triodos Foundation. Er is ook een website gebouwd waarop particulieren kunnen doneren. Meer info: www.leergarantieplan.nl

Wereldbol
Het voortzetten van de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van het nieuwe broodconcept dat in samenwerking met The Hunger Project de honger in de wereld terugdringt. Meer info: www.dewereldbol.nl

 

Fontein21
Het symposium Fontein21 is in 2018 voor de 2e keer georganiseerd. Dit keer vond het plaats in de Zutphense Broodfabriek met o.a. een debat onder leiding van Cees Grimbergen over de ontwikkelingskansen van kwetsbare mensen en hun afhankelijkheid hierin van de overheid. Hierna werd het Leer Garantie Plan gepresenteerd dat als doel heeft die afhankelijkheid te verminderen.

Fonds Democratische Bedrijven
In september heeft de SDI de Stichting Democratische Bedrijven onder haar verantwoording gekregen. Met het Fonds gaat de Stichting o.a. kleine kredieten verstrekken aan vernieuwende initiatieven die werk creëren voor kwetsbare mensen.
Vanuit het Fonds zijn een aantal kleine geldprijzen uitgereikt aan de winnende initiatieven tijdens Fontein21- 2018.

Acties die voor 2019 zijn gepland:
Voor het Leer Garantie Fonds zal er een lange termijn visie worden ontwikkeld. Hiervoor wordt een commissie van advies en toezicht in het leven geroepen. Tevens zal er worden gewerkt aan verdere funding. Er worden overleggen aangevraagd met overheidsinstanties en UWV over de noodzaak van dit Fonds en daarbij wordt hun medewerking gevraagd. Het fonds zal in 2019 in werking treden.

Voor de voortgang van de Wereldbol zal funding worden gezocht voor de aftrap van een grote consumentencampagne. Er wordt gezocht naar een aantal partijen die in natura ondersteuning kunnen geven aan deze campagne. Ook zoeken we een partner in de bakkerijsector die de productie en distributie kan gaan verzorgen van de bakmix. De doelstelling is dat er in 2020 een miljoen Wereldbol broden worden gebakken door de gezamenlijke Nederlandse bakkers. Daarmee zal de stichting een donatie van € 300.000,- kunnen doen aan The Hunger Project voor het verder terugdringen van de honger in de Wereld.

Het doel is om 2019 /2020 wederom een symposium Fontein21 te organiseren. Dit keer kijken we naar een locatie in de stad Rotterdam. Het thema zal ‘Voedsel in de toekomst’ zijn. Samen met o.a. de HAS Hogeschool worden er studenten bij betrokken.

Er wordt een onderzoek gestart naar participatie aandelen van o.a. werknemers en andere betrokkenen binnen de Driekant BV structuur. Met de bedoeling dat dit door de Stichting wordt gefaciliteerd.

 

Er wordt onderzocht of het nuttig kan zijn om Stichting Driekant Inspireert te laten uitgroeien tot een bredere ‘SDI Foundation’. Mede door de toename van projecten die de grenzen van het bedrijf Driekant overschrijden. Het gedachtegoed en de gerealiseerde doelen kunnen zo mogelijk op meer plaatsen effectief worden ingezet of worden ondersteund.

Financieel verslag 2018

Financieel verslag 2017

Jaarrekening 2016

Indien u onvolkomenheden in deze verantwoording aantreft dan stellen wij het op prijs wanneer u ons dat laat weten.

benjijaldriekantvriend